То може да бъде интересно:

Тройка - Избран видеоклип

Обимам да видя там и: