То може да бъде интересно:

Китайци - Избран видеоклип

Обимам да видя там и: